Smøreolje analyser

Stadig mer avansert og krevende maskineri  gjør at  kravene til smøreolje og hydraulikkolje øker. Det skal mindre forurensninger til før  problemer og drifts stans oppstår.