Liste over smøreolje analyser

Smøreoljer og hydraulikkoljer:

Analyse: Metode:
Utseende Visuelt
Vann (KF) ASTM D4928
Vann ASTM D95
Densitet ASTM D1298
Mekaniske forurensninger, karakterisering,
evnt. m/foto Mikroskop
Viskositet v/40 og 100°C (m.m.) ASTM D445
Viskositetsindeks ASTM D2270
Syretall m/pH ASTM D664
Basetall ASTM D2896
Pentan-uløselig ASTM D893
Toluen-uløselig ASTM D893
Heptan-uløselig IP 316
Bensinfortynning ASTM D322
Flytepunkt (pour point) D97
“Rust-preventing Characteristics” ASTM D665
Skumegenskaper ASTM D892
Flammepunkt (Open Cup) ASTM D92
Flammepunkt (PM) ASTM D93
Flammepunkt (Seta flash) IP 303
Aske (sulfatert) ASTM D872
Klorider i fritt vann Kvalitativt