Liste over bitumenanalyser

Bitumenanalyser
Analyse: Metode:
Bruddpunkt etter Fraass NS-EN 12593
Densitet v/25°C NS-EN 15326
Destillasjon ASTM D402
Duktilitet v/25 og 10°C ASTM D113
Dynamisk viskositet v/60°C NS-EN 12596
Elastisk tilbakegang NS-EN 13398
Flammepunkt (PMcc) NS-EN ISO 2719
Flammepunkt (COC) NS-EN ISO 2592
Kinematisk viskositet v/60 og 135°C NS-EN 12595
Lagringsstabilitet NS-EN 13399
Motstand mot herding v/RTFOT NS-EN 12607-1
Motstand mot herding v/TFOT NS-EN 12607-2
Mykningspunkt NS-EN 1427
Oppløselighet NS-EN 12592
Penetrasjon v/25°C NS-EN 1426
Vann ASTM D95