Kompatibilitetstesting

Kompatibilitetstesting

Sikrer langsiktig operasjon av utstyr som er i kontakt med kjemikalier eller drivstoff.

Mottak testbiter

Benyttes mye til bestemmelse av korrosivitet og andre interaksjoner mellom utstyr og kjemikalier. Eksempler kan være: Prosessutstyr og ventiler, motorteknologi og drivstoff, div. måleutstyr/prober.

 

(Klikk for større bilde)

Kjemikalier

Pålitelig funksjon av kritisk utstyr over tid, avhenger av kompatibilitet mellom materialer og kjemikaliene de eksponeres for. Kompatibilitetstesting er viktig for å oppdage eventuelle farer for og tendenser til at materialer kan svekkes eller ødelegges av kjemikaliene de utsettes for. Dermed avverges dyre reparasjoner og utskiftninger av vanskelig tilgjengelig utstyr i ettertid.

OM3 korr. studieKompatibilitetstesten utføres ved at materialbiter suspenderes i de aktuelle kjemikaliene og oppbevares ved en bestemt temperatur over tid.  Ved forskjellige tidsintervaller blir testbitene vasket, tørket og veid for å kartlegge gravimetrien, dvs. vektøkning/reduksjon til testbitene. De blir også eksaminert visuelt og under mikroskopet for å oppdage forandringer i farge, form og overflate.  Ruheten av overflaten, samt hardheten (Shore A eller D) før og etter eksponeringen kan måles og sammenlignes.

Forandringer i kjemikaliets utseende, samt turbiditet, utfelling og pH blir også dokumentert.  Testbitene og kjemikaliene blir fotografert ved starten og slutten av hvert intervall.

Trend curve peek

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompatibilitetstesten kan skreddersys til ulike:

Materialer, kjemikalier, betingelser, tidsrammer temperaturer

Precipitation

 

Eksempel på utfelling i et kjemikalie under utførelse av kompatibilitetstest.

 

 

Kontakt oss og vi kan sette opp et uforpliktende tilbud til deg