Analyse diverse kjemikalier

Analyse diverse kjemikalier

  • Vi tester produktkvalitet ihht ønskede spesifikasjoner.
  • Analyserer ihht. gjeldende standarder.
  • Kvalitetssertifikater kan utstedes. 

Vi kan også utføre mange former for pilotforsøk etter kundens ønske, eksempelvis test av additiver i forskjellige blandingsforhold, test av prosesskjemikalier.

Aktuelle analyser for kjemikalietesting: Densitet, vanninnhold, pH, syretall, flammepunkt, viskositet, løselighet, refraktiv indeks, filtrering, sentrifugering, FTIR fingerprint, temperaturstabilitet, emulsjons stabilitet, mikroskopi, visuelle (“naked eye”) observasjoner.

Analyse av temperaturstabilitet på faststoffprøver.