Liste over smøreoljeanalyser

Smøreoljer og hydraulikkoljer:

Analyse: Metode:
Utseende Visuelt
Vann (KF) ASTM D6304
Vann (destillasjon) ASTM D95
Densitet ASTM D4052
Mekaniske forurensninger, karakterisering,
evnt. m/foto Mikroskop
Viskositet v/40 og 100°C (m.m.) ASTM D445
Viskositetsindeks ASTM D2270
Syretall m/pH ASTM D664
Basetall ASTM D2896
Pentan-uløselig ASTM D893
Toluen-uløselig ASTM D893
Heptan-uløselig IP 316
Bensinfortynning ASTM D322
Flytepunkt (pour point) ASTM D97
“Rust-preventing Characteristics” ASTM D665
Skumegenskaper ASTM D892
Flammepunkt (Cleveland Open Cup) ASTM D92
Flammepunkt (PMcc) ASTM D93
Flammepunkt (miniflash) ASTM D7094
Aske ASTM D482
Klorider i fritt vann Kvalitativt