Liste over fyringsoljeanalyser

Parafin:
Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vann innhold (KF) ASTM D4928
Vann og partikler Stanag 3149
Densitet v/15°C ASTMD1298
Destillasjon ASTM D86
Flammepunkt (PM) ASTM D93
Cu-korrosjon ASTM D130
Merkestoff HCL-ekstraksjon
Farge, Saybolt ASTM D156
Frysepunkt ASTM D2386
Inndampningsrest, eksistent gum ASTM D381
Røkpunkt ASTM D1322
Svovel ASTM D129
Syretall ASTM D3242
Vannreaksjon ASTM D1094
Anilinpunkt ASTM D611
Doktor-test (merkaptan svovel) ASTM D4952
Lett fyringsolje:
Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vann innhold (KF) ASTM D4928
Partikler EN-12662
Densitet v/15°C ASTM D1298
Viskositet v/ 40°C EN-ISO-3104
Destillasjon ASTM D86
Flammepunkt (PM) ASTM D93
Merkestoff HCL-ekstraksjon
Cu-korrosjon ASTM D130
Frysepunkt ASTM D2386
Tåkepunkt (Cloud point) ASTM D2500
Blokkeringspunkt (CFPP) IP 309
Koks, Conradson Carbon (10% rest) ASTM D189
Aske (oksid) ASTM D482
Svovel ASTM D129
Syretall ASTM D3242
Vannreaksjon ASTM D1094
Anilinpunkt ASTM D611
Doktor-test (merkaptan svovel) ASTM D4952
Tung fyringsolje:
Analyse: Metode:
Vann innhold (KF) ASTM D4928
Vann innhold (KF) ASTM D95
Total sediment accellerateted (hot filtration) ASTM D4870
Viskositet v/ 50°C, 80 °C EN-ISO-3104
Flammepunkt (PM) ASTM D93
Flytepunkt ASTM D97
Koks, Mikrometode ASTM D5863 B
Aske (oksid) ASTM D482
Svovel ASTM D129
Syretall ASTM D3242