Kulde-egenskaper

Kuldeegenskaper

En diesel må være tilpasset svært kalde forhold ( < -20  degC ) for å fungere under en god Norsk vinter. Ved dårlige kulde egenskaper vil dieselen kunne tette drivstoff filtere og motoren vil ikke starte.

Petrotest utfører spesifikke analyser for å  fastslå om dieselen holder kravet til kulde- egenskaper.

• Tåkepunkt (cloud point): Den temperatur som skal til for at dieselen begynner å felle ut vokskrystaller som faller til bunnen.

• Blokkeringspunkt (CFPP): Den temperatur som skal til for at vokskrystallene blir så store at det er fare for at dieselfilteret tetter seg.

•Flytepunkt (Pour point): Den laveste temperatur som drivstoffet vil være flytende.

CFPP

Bilde viser analyse av: Cloud Point (CP)  eller tåkepunktpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde viser analyse av: Cold filter plugging point (CFPP)

 

 

 

 

 

 

 

Tåkepunkt (Cloud point) ASTM D2500
Blokkeringspunkt, cold filter plugging point (CFPP) IP 309
Flytepunkt (Pour point) ASTM D97

Liste over drivstoffanalyser (link)

Krav til vinterdiesel:

________________________________Tåkepunkt (Cloud point)            Blokkeringspunkt (CFPP)

Vinter (1. nov – 28. febr)                          -22 grader                               -32 grader