Smøre- og hydraulikkoljeanalyser

Smøre- og hydraulikkoljeanalyser

Smøreoljer fungerer som et friksjonsreduserende lag mellom bevegelige mekaniske deler.

Hydraulikkoljer brukes til kraftoverføring.

Oljene betegnes ofte av deres viskositet ved gitte temperaturer.

Stadig mer avansert og krevende maskineri  gjør at  kravene til smøre- og hydraulikkoljer øker. Det skal mindre forurensninger til før problemer og driftsstans oppstår.

Oljens egenskaper og egnethet kan endres over tid ved aldring / oksidering, høy temperatur; forurensning med drivstoff, vann, kjølevæske (glykol), sot, partikler fra omgivelsene (som sand og støv), og slitasjepartikler fra maskindeler; eller påfyll av annen oljetype.

Se vår liste over smøre- og hydraulikkoljeanalyser.