Drivstoff- og oljeanalyser

Drivstoff:

Moderne motorer blir stadig mer krevende hva angår kvalitet på drivstoffet.Får man problemer med en motor, så kan det i mange tilfeller det føres tilbake til drivstoffkvaliteten.

Drivstoff hovedbilde

Feilfylling av drivstoff (bensin-diesel) opptrer fra tid til annen, da er det viktig å ikke benytte motoren før problemet er sjekket ut og evt. utbedret. Feil drivstoff på motoren kan føre til motorstans når man minst ønsker det, samt skader på motor som blir svært dyrt å reparere.

Drivstoffproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, aldring (gammelt drivstoff), partikler. (klikk for mer info)

– Vann og mikro-organismer:  (klikk for mer info)

– Manglende kulde-egenskaper for drivstoffet. (klikk for mer info)

-Feil mengde 2-taktsolje i bensin.  (klikk for mer info)   2-takts oljemengde i bensin

Ta kontakt med oss og fortell oss om situasjonen så kan vi komme med gode råd.

Se også vår komplette liste over drivstoffanalyser.

Se også vår komplette liste over fyringsoljeanalyser:

 Smøreoljeanalyser:

 

Hydraulikkoljeanalyser: