Bitumenanalyser

Bitumen, en forutsetning for asfalterte veier.

Asfaltarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumen, den mørke, tykke fraksjonen som gjenstår etter destillasjon av råolje, blir hovedsakelig brukt som bindemiddel i asfalt.

Bitumen fremstilles i et spekter av hardhetsgrader, som rangerer fra flytende (viskositetsgraderte) kvaliteter, til faste (penetrasjonsgraderte) kvaliteter.  Det brukes også stadig mer polymermodifisert bitumen (PMB) med forbedrede egenskaper til f.eks. veier med stor trafikkbelastning.

Petrotest har lang erfaring med analyser av bitumen, og kan tilby et bredt analysespekter av bitumens fysiske egenskaper under forskjellige forhold.

Bitumen samlebildeVårt analysetilbud inkluderer:

Penetrasjon ved 25°C og 15°C, mykningspunkt, kinematisk og dynamisk viskositet, flammepunkt, Fraas bruddpunkt, herding ved TFOT og RTFOT, lagringsstabilitet av PMB (“tubetest”) og  elastisk tilbakegang. Se vår komplette liste over  bitumenanalyser.

Vi kan utføre typeprøving av forskjellige bitumenkvaliteter, og kan bidra med forslag til bitumen blanderesepter.

Petrotest deltar i årlige, internasjonale ringtester for bitumenanalyser.

Dynamisk viscositet