Bitumenanalyser

Bitumen / jordbek, en forutsetning for asfalterte veier.

Asfaltarbeid

 

 

 

Bitumen brukes hovedsakelig som bindemiddel  i asfalt.

 

 

 

 

Petrotest har lang erfaring med analyser av bitumen, og kan tilby et bredt analysespekter av bitumens fysiske egenskaper under forskjellige forhold. Vi kan også tilby typetesting av Bitumen.

Bitumen samlebildeVårt analysetilbud inkluderer:

Penetrasjon ved 25°C og 15°C, mykningspunkt, kinematisk og dynamisk viskositet, flammepunkt, Fraas bruddpunkt, herding ved TFOT og RTFOT, lagringsstabilitet av PMB (“tubetest”), duktilitet og  elastisk tilbakegang. Se vår komplette liste over  bitumenanalyser.

Vi kan utføre typeprøving av forskjellige bitumenkvaliteter, og kan bidra med forslag til bitumen blanderesepter.

Petrotest deltar i årlige ringtester for bitumenanalyser.

Dynamisk viscositet