Liste over drivstoffanalyser

Bensin:

Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vanninnhold (KF) ASTM D4928
Densitet v/15°C ASTM D1298
Destillasjon ASTM D86
Inndampningsrest  (existent gum) ASTM D381
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. Mikroskop
Cu-korrosjon ASTM D130
Damptrykk, ‘Reids vapor pressure’ ASTM D323
Olje i bensin (2-takts olje) Kvantitativ

Diesel & Biodiesel:

Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vann (KF) ASTM D4928
Densitet v/15°C ASTM D1298
Destillasjon ASTM D86
Cetanindeks, beregnet ASTM D976
Oksydasjons stabilitet ASTM D2274
Aske (oksid) ASTM D482
Bakterier, gjær- og muggsopp Easicult Combi
Blokkeringspunkt IP 309
Cu-korrosjon ASTM D130
Farge ASTM D1500
Faste forurensninger / Filtreringstid ASTM D2276
Flammepunkt (Flash point) ASTM D93
Flytepunkt ASTM D97
Klorider i fritt vann Kvantitativt
Koks, Conradson Carbon (10% rest) ASTM D189
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto.
Nøytralitet FED-STD-791 5101
Svovel ASTM D129/D4294
Syretall ASTM D664/D974
Tåkepunkt ASTM D2500
Vann & sediment ASTM D2709
Viskositet v/20 og 40°C (m.m.) ASTM D445
“Water separability” ASTM D1401
Anilinpunkt ASTM D611
Utføres v/eksternt laboratorium:
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Pb Kvantitativt

Jet fuel (Jet A1, F34, F44):

Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vann (KF) ASTM D4928
Densitet v/15°C ASTM D1298
Destillasjon ASTM D86
Cetanindeks ASTM D976
Inndampningsrest  (eksistent gum) ASTM D381
Røykpunkt (smoke point) ASTM D1322
Cu-korrosjon ASTM D130
Ag-korrosjon IP 227
El. konduktivitet ASTM D2624
Farge, Saybolt ASTM D156
WRIC (water reaction interface rating) ASTM D1094
Faste forurensninger i filtermonitorer ASTM D2276
Faste forurensninger/filtreringstid ASTM D2276
Flammepunkt (Abel) IP 170
Flammepunkt (PM) ASTM D93
Flammepunkt (Tag) ASTM D56
Frysepunkt ASTM D2386
FSII (fuel system icing inhibitor) ASTM D5006

Marine gassolje:

Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vann (KF) ASTM D4928
Densitet v/15°C ASTM D1298
Viskositet v/ 40°C EN-ISO-3104
Faste partikler Visuelt
Destillasjon ASTM D86
Cetanindeks, beregnet ASTM D976
Aske (oksid) ASTM D482
Blokkeringspunkt (CFPP) EN 116
Flammepunkt (Flash point) ASTM D93
Koks, Conradson Carbon (10% rest) ASTM D189

Bunkersolje:

Analyse: Metode:
Total sediment accellerateted (hot filtration) ISO 10-307
Densitet v/15°C ASTM D1298
Flammepunkt (Flash point) ASTM D93
Vann & sediment ASTM D1796
Viskositet kinematisk v/ 100°C ASTM D445
Aske (oksid) ASTM D482