Kuldeegenskaper

Kuldeegenskaper

En diesel må være tilpasset svært kalde forhold (<-20ºC) for å fungere under en god norsk vinter. Ved dårlige kuldeegenskaper vil dieselen kunne tette drivstoffilteret og motoren vil ikke starte.

Petrotest utfører spesifikke analyser for å  fastslå om dieselen holder kravet til kuldeegenskaper.

• Tåkepunkt (cloud point): Den temperatur som skal til for at dieselen begynner å felle ut vokskrystaller.

• Blokkeringspunkt (CFPP): Den temperatur der dieselen tilstopper (blokkerer) et standardisert prøvefilter.

•Flytepunkt (Pour point): Den laveste temperatur hvor drivstoffet vil være flytende.

CFPP

Utfelling av vokskrystaller under tåkepunkt (CP) analyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter analyse av blokkeringspunkt (CFPP)

 

 

 

 

 

 

 

Tåkepunkt (Cloud point) EN 23015
Blokkeringspunkt, cold filter plugging point (CFPP) EN 116
Flytepunkt (Pour point) ASTM D97

Liste over drivstoffanalyser (link)

Krav til vinterdiesel:

________________________________Tåkepunkt (Cloud point)            Blokkeringspunkt (CFPP)

Vinter (1. nov – 28. feb.)                          -22 grader                               -32 grader