Forurensing av drivstoff

Forurensing av drivstoff

WP_20140624_003

  • Feilfylling

En vanlig problematikk her er feilfylling av drivstoff. Enten diesel i bensin eller bensin i diesel. Andre drivstofftyper kan også være blandet inn ved uhell f.eks ved bruk av reservekanner som er dårlig merket.

Hvis man er i tvil om dette kan ha skjedd vil en analyse raskt kunne fastslå om det foreligger feilfylling og til dels graden av feilfylling.

  • Omdanning/aldring av diesel/vann og mikrober

Det er også slik at både bensin og diesel over tid vil omdannes og etter hvert kunne bli uegnet som drivstoff. Problemet med omdanning er størst for diesel med oksydering av komponenter i dieselen og utvikling av sure produkter.  Det er også verd å merke seg at dieselen på sikt vil kunne ta opp vann fra omgivelsene (kondensvann etc.), dette vil igjen kunne danne grobunn for fremvekst av mikrober (dieseldyr).

Både vanninnhold i dieselen og tilstedeværelse av mikrober vil raskt kunne bestemmes ved analyse.

  • Dannelse av partikler

I motoren utsettes dieselen for høye trykk og temperaturer og en del av diesel forbrukes ikke og går da i retur til tanken. Denne resirkuleringen vil kunne føre til utvikling og utfelling av tyngre hydrokarboner som asfaltener. Mange overflater i drivstoffsystemet vil på sikt kunne korrodere og dermed avgi rustpartikler, denne korrosjonen vil akselerere ved sure komponenter/vann i dieselen.

Andre partikler kan være: Pakningsrester, slitemetaller fra dieselpumpe etc., krystaller fra additiver.

Petrotest kan teste partikkelinnholdet i drivstoffet og sjekke opp imot akseptable grenseverdier i forhold til Norsk bransjestandard for autodiesel.

 

 

  • Drivstoff stabilitet

Ny metodikk for fremstilling av drivstoff fra råoljen for høyere output av drivstoff kombinert med økt bruk av additiver, samt strengere miljøkrav til drivstoffet kan ha konsekvenser for holdbarhet og stabilitet.

Petrotest kan analysere for «eksistent gum» som angir mengden av tyngre produkter som kan tette dyser og felle ut i drivstoffsystemet.

Eksistent gum