Analysepakker Diesel

Grunnpakke diesel:  Utseende (visuell), vanninnhold, densitet og flammepunkt.  Viser om dieselen er kontaminert med vann eller andre vannløselige væsker, bensin (feilfylling), synlige partikler eller biomasse.  Gir indikasjon på om man bør foreta ytterligere undersøkelser.  Inkluderer rapport samt lagring (3 måneder) og destruksjon av prøven.

Utvidet pakke diesel:  Ekstra analyser basert på grunnpakkeresultater og/eller kundens ønsker.

Aktuelle analyser kan være:

-Dyrkningstest for mikrobiell vekst / “dieseldyr”

-Destillasjon (angir andel bensininnblanding ved feilfylling)

-Partikler, total forurensning: partikkelmengde (ved filtrering), evt. karakterisering (ved mikroskopi).

-Tåkepunkt (CP) og Blokkeringspunkt (CFPP): Bestemmelse av kuldeegenskaper.  Er produktet et sommer-, vår/høst eller vinterkvalitet?

-Svovelinnhold: Er dieselen innblandet andre kvaliteter med høyere svovelinnhold, som parafin, fyringsolje eller MGO?

-Glykol: Er det kommet frostvæske i dieselen?

-Syretall og initial pH: Kan indikere oksidasjon/aldring.