Våre analysetjenester

 

Vi utfører analysetjenester innenfor:

• Drivstoffteknikk:  Diesel og bensin analyser (info) 
Drivstoff til: Bil, båt, skip, fly, alle 2-takts og 4-taktsmotorer.
Bensin, diesel, biofuels, Jetfuel (JET A1), bunkersoljer. Liste over analysemetoder drivstoff.
 Analyser ihht. Norsk bransjestandard for oljeprodukter. 2-takts oljemengde i bensin
• Slitasjeteknikk:
Analyser av smøreoljer, hydraulikkoljer og spesialoljer Smøre & hydraulikk analyser (info)
Vanninhold i oljen.
Oljens flytegenskaper eller viskositet Liste over analysemetoder
Flammepunkt
Partikkelanalyse , kvantifisering, Mikroskopi.
Syretall og basetall
Pentan og toluen uløselig.
Slitemetaller (ICP)
Skumegenskaper
• Fyringsoljer:   Fyringsolje analyser (info)
Biofuels, Diesel, Parafin, fyringsoljer.
Oljens beskaffenhet bestemmes ved analyse  Liste over analysemetoder
 
Kulde egenskaper, bakterietesting.
 Analyser ihht. Norsk bransjestandard for oljeprodukter.
• Bindemidler: Bindemiddel analyser (info)
 Bitumen eller jordbek
Bituminøse bindemidler til veidekker og  Liste over analysemetoder
andre industrielle applikasjoner
Kompatibilitetstesting: Kompatibilitetstesting (info) 
Kompatibilitets-testing for offshore og prosess industrien
og andre industrielle applikasjoner.
• Testing på diverse kjemisk-tekniske produkter: Kjemikalietesting (info)
Kjemiske / fysiske analyser på kjemikalier
Glycolanalyser
Industrielle kjemikalier