Diesel

Analyse av Diesel

Moderne motorer blir stadig mer krevende hva angår kvalitet på drivstoffet. Får man problemer med en motor, så kan det i mange tilfeller det føres tilbake til drivstoffkvaliteten.

Drivstoff hovedbildeFeilfylling av drivstoff (bensin i diesel) opptrer fra tid til annen, da er det viktig å ikke starte eller benytte motoren før problemet er sjekket ut og evt. utbedret. Feil drivstoff på motoren kan føre til motorstans når man minst ønsker det, samt skader på motor som blir svært dyrt å reparere.

Drivstoffproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, vann, fremmedkjemikalier, sabotasje.

– Partikler og utfelling:  (klikk for mer info)

– Aldring (gammelt drivstoff), dannelse av syrer og forurensende stoffer. (klikk for mer info)

– Mikro-organismer: Mikrobiell vekst,dieseldyr, kan bli et strort problem. (klikk for mer info)

– Manglende kulde-egenskaper for dieselproduktet. Vil det fungere på vinteren( (klikk for mer info)

– Vi kan også kjøre komplett EN-590 sertifisering av dieselen forkomplett kvalitetskontroll.

– Se også vår fulstendige liste over dieselanalyser.

Får å gjøre det oversiktlig og greit for deg som kunde så har vi satt opp tre analysepakker:

Grunnpakke Diesel:

Utvidet pakke diesel:

Komplett EN590 pakke diesel:

– Se også vår komplette liste over drivstoffanalyser.