Vann og mikro organismer

Dieseldyr er et hyppig forekommende problem i lagringstanker hvor det er kommet inn vann som kondens eller på annen måte. Diseldyr vil, hvis ubehandlet øke i antall og medføre slimdannelse (biofilm) som vil tette drivstofftilførsel og drivstoff-filtere

Biofilm i diesel

Eks. på biofilm, bakterievekst

 

 

 

 

 

 

 

 

«Dieseldyr» er mikrobielle organismer (bakterier, muggsopp og gjærsopp) som kan vokse i diesel og fyringsoljer.  Disse trives godt i sjiktet mellom vann og diesel.  Biofuels som nå blandes i autodieselen kan gi forbedrede vekstvilkår for disse.  Sterk vekst av dieseldyr kan gi slam som tetter ventiler og filtere.

Ved slike driftsproblemer anbefales en dyrkningstest for dieseldyr.

En mikrobiell dyrkingstest koster 690,- ferdig rapportert.

Send oss en prøve og vi kan identifisere om det er bakterievekst i ditt system.