Mobilt laboratorium

Petrotest mobilt analyselaboratorium.

Vi utfører oppdraget på stedet. Bra til online prøvetaking, analysering og feltanalyse.

Denne laboratorieløsningen er spesielt egnet når prøvene krever rask analyse og prøvene degraderes og bør analyseres umiddelbart for å være representative.

Kontakt oss for å se om vi kan gjennomføre onsite prøvetaking og analyse for deg.

Vårt mobile laboratorium ble bygget for å betjene kunder i felt på laste/losse operasjoner

Vi kunne da vente til operasjonen var ferdig og være umiddelbart klar for rask analyse.

Mobil labben er bygd på Toyota 4WD for god fremkommelighet, lastekrok for henger.

Labben er utstyrt med 220V strøm fra konverter og er uavhengig ekstern strømtilkobling.

Arbeidsbenk bak med god arbeidshøyde og godt lys og uttrekkbart arbeidsbord.

Labben har teltløsning bak og ut fra sidedør hvis man trenger større beskyttet areal i sin operasjon.