Diesel og MGO til båt

Analyse av diesel og marine gassolje (MGO) til båt

MGO diesel marin

Båtkampanje før sesongen!  Analysepakke båtdieselstatus. Trykk her for mer info!

Drivstoffproblemer på båter kan være mer kritiske enn for biler. Hjelpen kan være et godt stykke unna når problemene oppstår og været spiller en større rolle. Konsekvensen av å miste motorkraft kan føre til at både båt og mannskap står i fare. Drivstoffproblemene blir ofte større og kan føre til motorstans i høy sjø grunnet hiv og bevegelse i båten, som rører opp vann og andre forurensninger som kan ligge i bunnen og på sidene av drivstofftanken.

For å gjøre det oversiktlig for deg som kunde så har vi satt opp analysepakker:

Grunnpakke diesel:  Hvis man kun ønsker en enkel sjekk at dieselen er ok.

Utvidet pakke diesel: Hvis man trenger å gjøre videre undersøkelser.

Komplett EN590 pakke diesel:  For fullstendig kvalitetskontroll/sertifisering.

Se også vår komplette liste over dieselanalyser.

Se også vår liste over MGO / bunkersanalyser.

Vennligst kontakt oss for et skreddersydd tilbud.

  • MGO testes ihht. kravet til Marine Gassolje i Norsk Bransjestandard side 30.  Standarden er innenfor og i noen tilfeller overstiger de krav som er satt i ISO 8217, klasse DMA.

Dieselproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, vann, fremmedkjemikalier, sabotasje.

– Partikler og utfelling: Kan føre til filtertetting og motorstans.

– Mikro-organismer: Mikrobiell vekst, dieseldyr, kan bli et stort problem.

– Aldring (gammelt drivstoff), dannelse av syrer og forurensende stoffer.

– Kulde-egenskaper for dieselproduktet. Vil det fungere på vinteren? (klikk for mer info)

Mer info om dieselproblemer finner du her.

Vi analyserer også tyngre kvaliteter av marine diesel (MDO) og bunkersolje iht. ISO 8217.

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud.