Liste over MGO Bunkersanalyser

Marine gassolje (MGO):
Askeinnhold EN ISO 6245
Bakterier, gjær- og muggsopp Dyrkningstest
Blokkeringspunkt (CFPP) EN 116
Cetanindeks, beregnet EN ISO 4264
Cu-korrosjon EN ISO 2160
Densitet v/15°C EN ISO 12185
Destillasjon EN ISO 3405
Electrical Conductivity ASTM D2624
FAME innhold %V/V EN 14078
Flammepunkt (Flash point) EN ISO 2719
Glykol analyse ASTM D2982
Initial pH ASTM 664
Flytepunkt (pour pount) ASTM D97
Klorider i fritt vann Kvantitativt
Koksrest (på 10% dest. rest) EN ISO 10370
Merkestoff for avgiftsfritt produkt, kvalitativt HCL-ekstraksjon
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. Mikroskopi
Nøytralitet FED-STD-791 5101
Oksidasjonsstabilitet EN ISO 12205
Oksidasjonsstabilitet, Rancimat EN 14112 / 15751
Svovelinnhold EN ISO 20846
Syretall ASTM D664
Total forurensning (partikler) EN 12662
Tåkepunkt (CP) EN 23015
Vann & sediment ASTM D2709
Vanninnhold (KF) EN ISO 12937
Viskositet v/40°C (eller andre temperaturer etter avtale) EN ISO 3104
Utseende Visuell inspeksjon
Utføres v/eksternt laboratorium:
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Pb Kvantitativt v. ICP
Smørende egenskaper EN ISO 12156-1
Bunkersolje:  (Heavy fuel oil). IHHT ISO 8217
Analyse: Metode:
Total sediment aged (hot filtration) ISO 10307-2
Densitet v/15°C EN ISO 12185
Flammepunkt (Flash point) EN ISO 2719
Vann & sediment ASTM D1796
Viskositet v/50°C (eller andre temp. e. avtale) EN ISO 3104
Askeinnhold EN ISO 6245
CCAI (Ignition Quality) ISO 8217
Net Specific Energy ASTM D4868
Flytepunkt (pour point) EN ISO 2719
Svovel EN ISO 20846
Koksrest (Carbon residue), Micro method EN ISO 10370
Utføres v/eksternt laboratorium:
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Mg, Pb, Fe, Ni, Zn, P, Al, Si ASTM D4868
Kvantitativt v. ICP