Liste over fyringsoljeanalyser

B100, HVO (Biooljer/fornybar); Parafin og fyringsolje (fossilt):

Analyse: Metode:
Utseende Visuell
Vanninnhold EN ISO 12937
Vann og partikler Visuell
Densitet v/15°C EN ISO 12185
Destillasjon EN ISO 3405
Flammepunkt EN ISO 2719
Viskositet v/ 40°C EN ISO 3104
Tåkepunkt (“Cloud point” CP) EN 23015
Blokkeringspunkt (CFPP) EN 116
Partikler, total forurensning EN 12662
Test for mikrobiell vekst Dyrkningstest
Syretall ASTM D664
Askeinnhold ASTM D482
Koksrest (på 10% destillasjonsrest) EN ISO 10370
Oksidasjonsstabilitet EN ISO 12205
Korrosjon kobberstrimmel EN ISO 2160
Svovelinnhold EN ISO 20846
Biodiesel FAME EN 14078
Inndampningsrest “existent gum” EN ISO 6246
Røkpunkt ISO 3014
Merkestoff HCl-ekstraksjon
Tung fyringsolje/bunkersolje:
Analyse:
Vanninnhold ASTM D4928
Vanninnhold ASTM D95
Total sediment (hot filtration) ASTM D4870
Viskositet v/ 50°C, 80 °C EN ISO 3104
Flammepunkt EN ISO 2719
Flytepunkt (“pour point”) ASTM D97
Koksrest, Mikrometode ASTM D5863 B
Askeinnhold ASTM D482
Syretall ASTM D664