Liste over dieselanalyser

Diesel & Biodiesel:
Analyse: Metode:
Askeinnhold EN ISO 6245
Bakterier, gjær- og muggsopp Dyrkningstest
Blokkeringspunkt (CFPP) EN 116
Cetanindeks, beregnet EN ISO 4264
Cu-korrosjon EN ISO 2160
Densitet v/15°C EN ISO 12185
Destillasjon EN ISO 3405
Electrical Conductivity ASTM D2624
FAME innhold %V/V EN 14078
Flammepunkt (Flash point) EN ISO 2719
Glykol analyse ASTM D2982
Initial pH ASTM 664
Flytepunkt (pour point) ASTM D97
Klorider i fritt vann Kvantitativt
Koksrest (10% rest) EN ISO 10370
Merkestoff for avgiftsfritt produkt, kvalitativt HCL-ekstraksjon
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. Mikroskopi
Nøytralitet FED-STD-791 5101
Oksidasjonsstabilitet EN ISO 12205
Oksidasjonsstabilitet, Rancimat EN 14112 / 15751
Svovelinnhold EN ISO 20846
Syretall ASTM D664
Total forurensning (partikler) EN 12662
Tåkepunkt (CP) EN 23015
Vann & sediment ASTM D2709
Vanninnhold (KF) EN ISO 12937
Viskositet v40°C  (eller andre temperaturer etter avtale) EN ISO 3104
Utseende Visuell inspeksjon
“Water separability” ASTM D1401
Utføres v/eksternt laboratorium:
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Pb Kvantitativt v. ICP
Smørende egenskaper EN ISO 12156-1