Kampanje! Båtdieselstatus!

Båtkampanje før sesongen!  Analysepakke båtdieselstatus.

Med økende biodieselandel så er dieseltanken mer utsatt enn før for kvalitetsforringing. For å adressere denne problemstillingen så har vi bestemt oss for å senke terskelen for prøvetaking og analyse av dieseltanker på fritidsbåter i Norge. Dette vil øke sikkerheten til sjøs for båtfolket. Dieseltankproblemer kan adresseres preventivt før sesongen.

Petrotest AS tilbyr analysepakke båtdiesel inklusive prøvetakingssett 1620,- hjem i din postkasse.

Bestillingen forhåndsbetales med Vipps på følgende nr.: 661655

Merk Vipps-betalingen med ditt navn eller firmanavn så vi kan koble det til bestillingen.

Bestillingen gjøres i tillegg via “Kontakt oss her” knappen til høyre.

 

 

Prøvesettet inneholder alt du trenger til prøvetakingen og logistikken.

Prøvetakingsveiledning og Informasjonsark til lab følger med og du kan laste ned her.

Analysepakke båtstatus gir en god indikasjon på om du har alvorlige problemer med din diesel og om du bør foreta deg noe før båtsesongstart. Undersøkelse av: Visuell, vann, partikler, dieseldyr.

Finner vi noe så drøfter vi det med deg i din tilsendte rapport og kommer med anbefalinger. Du kan også kontakte oss på 33474000 om noe er uklart.

Hvorfor kan aldret diesel utgjøre et sikkerhetsproblem?

Det kan felles ut slam, faste partikler og biomasse som legger seg i bunnen av dieseltanken. Det som er foruroligende er at slikt bunnfall lettere løses ut ved tankbevegelse. Dette skjer som en følge av at båten beveger seg mer enn normalt, f.eks ved tung sjø og sterk vind. Bunnfallet vil da gå til dieselfilteret via innsuget og kan blokkere dette. Resultatet blir manglende drivstofftilførsel og i verste fall full stans i motoren. En båt i uvær uten motorkraft utgjør en fare for båt og mannskap.