Fyringsoljer Bio-oljer

Fyringsoljer:

Petrotest kan tilby en skreddersydd analysepakke til din oljefyr og din problemstilling.

Fra 1 januar 2020 blir det pålagt overgang til biofyringsolje av miljøhensyn. Biofyringsolje er en 100% fornybar energiressursj som er produsert fra biologisk materiale, f.eks rapsolje. Oljefyring basert på biofyringsolje vil være et godt alternativ innen boligoppvarming, også etter 1.janur 2020

Kan deles inn i tre kategorier: Fyringsparaffin, Lett fyringsolje, Tung fyringsolje.

Fyringsparaffin (eng. heating kerosine), er destillater av råolje i kokeområdet 150° – 250°C med meget lavt svovelinnhold. Brukes hovedsakelig i parafinbrennere i kaminer eller andre typer oppvarmingssystemer.

Lett fyringsolje(eng. domestic heating oil), fyringsoljer som ikke inneholder destillasjonsrest. Fellesbetegnelse på fyringsolje nr. 1–2.

Tung fyringsolje(eng. heavy fuel oil), fyringsoljer som inneholder destillasjonsrest. Fellesbetegnelse på fyringsolje nr. 3–6.

Rensing av veker røykpunktRøykpunkt

 

Rensing veker røykpunkt.            Røykpunktsmåling.                      Destillasjon.

Moderne fyringsoljer kan til en viss grad være iblandet biokomponenter av miljøhensyn. Dette fører til at fyringsoljene er noe mer ustabile enn det tidligere rene petroleumsdestillat. F.eks så er fyringsoljer nå mer mottagelig for å ta opp vann og dermed økes risiko for mikrobiell vekst.

I vårt kalde klima så kan kulde egenskapene til fyringsolje være en utfordring. Problemer oppstår når du trenger ekstra varme som mest. Kulde kvalitet på oljen kan raskt bestemmes ved analyse.

Det er også de senere år blitt vanlig å benytte ren biofyringsolje i oljefyringsanlegg. Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i de aller fleste typer oljebrennere og dette gjør at du kan benytte nåværende fyringsanlegg for boligvarme i tiden fremover, også etter 2020.

Hvis du opplever problemer med ditt oljefyringsanlegg så kan en sjekk av fyringsoljen være nødvendig. Da kan du gjøre noe med problemet før det utvikler seg.