Biofyringsolje

Biofyringsolje:

Hvis du opplever problemer med ditt oljefyringsanlegg så kan en sjekk av fyringsoljen være nødvendig. Da kan du gjøre noe med problemet før det utvikler seg.

Petrotest kan tilby en skreddersydd analysepakke til din oljefyr og din problemstilling.

Biofyringsolje kan deles inn i tre kategorier: Biofyringsolje(B100), HVO, bioparafin.

Biofyringsolje B100 og HVO analyseres ihht. Norsk bransjestandard for fyringsprodukter.

Se vår komplette liste over fyringsolje analyser.

I vårt kalde klima så kan kuldeegenskapene være en utfordring.  Problemer oppstår når du trenger ekstra varme som mest. I Norsk bransjestandard for biofyringsolje B100 anbefales lagringstemperatur over 5°C. Kuldeegenskapene på fyringsoljen kan bestemmes ved analyse.

Bioolje B100 kan være noe mer ustabil enn fossil brensel, med noe kortere holdbarhet.  Den kan også være mer mottagelig for å ta opp vann; dermed økes risiko for mikrobiell vekst.

Fra januar 2020 ble det forbudt å fyre med fossil brensel for oppvarming av boliger og næringsbygg.  Mange ønsker allikevel å fortsette med oljefyring, og har derfor konvertert til bruk av biofyringsolje (B100), evt. fornybar diesel HVO.  For de fleste anlegg er det tilrådelig med en tankrens (fordi biofyringsolje kan løse opp gamle avleiringer som kan gi tette filtre og
dyser) og justering / tilpasning av anlegget før overgangen til biofyring.

Se komplett bransjestandard her.