Autodiesel

Analyse av autodiesel

For å gjøre det oversiktlig og greit for kunden så har vi satt opp analysepakker:

– Analysepakke feilfylling bensin i diesel. (Pris: 1950,-  eks. mva.)

– Grunnpakke diesel: Hvis man ønsker en enkel sjekk på dieselen-ok (Pris: 1990,-)

– Utvidet pakke diesel: For å gjøre videre undersøkelser.  (Pris på forespørsel)

– Komplett EN590 pakke diesel: For fullstendig kvalitetskontroll. (Pris på forespørsel)

Se også vår komplette liste over dieselanalyser.

Økende andel av biokomponent i drivstoffet bidrar til at vann raskere blandes i drivstoffet og at dieseldyr på enklere måte enn før kan vokse og bli et problem. Kort sagt, nye bioprodukter trenger mer oppfølging enn før. I tillegg stiller moderne biler ofte større krav til dieselproduktet.

Dieselproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, vann, fremmedkjemikalier, sabotasje.

– Partikler og utfelling: Kan føre til filtertetting og motorstans.

– Mikro-organismer: Mikrobiell vekst, dieseldyr, kan bli et stort problem.

– Aldring (gammelt drivstoff), dannelse av syrer og forurensende stoffer.

– Manglende kulde-egenskaper for dieselproduktet. Vil det fungere på vinteren? (klikk for mer info)

Mer info om dieselproblemer finner du her.

Vi kan også kjøre komplett EN-590 sertifisering av dieselen for fullstendig kvalitetskontroll.

Autodiesel

Tradisjonell fossilt basert diesel i henhold til standarden NS-EN 590. I dag markedsføres B7 (7% bioandel) og finnes på diesel fyllepumper over hele landet.  Alle dieselbiler kan kjøre på B7.

Autodiesel finnes i kvalitetene: Sommer, vår/høst, vinter. Dette avgjøres av kuldeegenskapene til dieselen som analyseres ved tåkepunkt (CP) og blokkeringspunkt (CFPP).

Biodiesel tilsats vil kunne ha negativ effekt på dieselens kuldeegenskaper, dette kan greit  bestemmes ved analyse.

Kravene til økt tilsats av biokomponent som FAME og HVO vil komme i årene fremover basert på nye miljøkrav. Dette vil stille høyere krav til oppfølging av bilens maskineri og drivstoffsystem.

Autodiesel testes ihht. EN 590  (Se side 16-21)   Norsk Bransjestandard