Biodiesel

Analyse av biodiesel

For å gjøre det oversiktlig og greit for deg som kunde så har vi satt opp analysepakker:

-Grunnpakke diesel: Hvis man ønsker en enkel sjekk på dieselen-ok (Pris: 1990,- +mva)

-Utvidet pakke diesel: Hvis man trenger å gjøre videre undersøkelser.

-Komplett EN590 pakke diesel:  For fullstendig kvalitetskontroll.

Se også vår komplette liste over dieselanalyser.

Økende andel av biokomponent i drivstoffet bidrar til at vann raskere blandes i drivstoffet og at dieseldyr på enklere måte enn før kan vokse og bli et problem. Kort sagt, nye bioprodukter trenger mer oppfølging enn før. I tillegg stiller moderne biler ofte større krav til dieselproduktet.

Dieselproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, vann, fremmedkjemikalier, sabotasje.

– Partikler og utfelling: Kan føre til filtertetting og motorstans.

– Mikro-organismer: Mikrobiell vekst, dieseldyr, kan bli et stort problem.

– Aldring (gammelt drivstoff), dannelse av syrer og forurensende stoffer.

– Manglende kulde-egenskaper for dieselproduktet. Vil det fungere på vinteren?

 (klikk for mer info)

– Vi kan utføre EN-14214 / EN15940 sertifisering av biodieselproduktet– kvalitetskontroll.

100% RME Biodiesel kalles for B100, 100% HVO fornybar diesel kalles for HVO100.

Første generasjons biodiesel (RME) testes ihht. EN14214 

Andre generasjons biodiesel (HVO) testes ihht.  EN15940

Mer info om dieselproblemer finner du her.

Generelt om Biodiesel

Biodiesel er et biodrivstoff som fremstilles for å redusere bruken av tradisjonell fossil diesel til bilkjøring, og derved redusere økning av CO2 i atmosfæren. Dette kan virke ulogisk fordi det dannes omtrent like mye CO2 fra biodiesel som fra fossil diesel, så tilførselen til atmosfæren blir det samme. Men karbonatomene som er i biodieselen kommer fra atmosfæren i nåtid, mens karbonatomene i fossil diesel kommer fra atmosfæren for millioner av år siden. På sikt vil altså karbonet i biodieselen inngå i et bærekraftig kretsløp, i motsetning til fossil diesel som kommer fra bakken og direkte ut i atmosfæren, uten å ha mulighet til å returnere. Det er derfor en enveis mekanisme som ikke er bærekraftig.

Biodiesel kan produseres fra planteoljer som rapsolje. Hovedingrediensen i norsk biodiesel er rapsolje, som igjennom en kjemisk prosess endres til rapsmetylester eller RME. Denne biodieseltypen kalles også for første generasjons biodiesel.

Denne første generasjons biodieseltypen kan også produseres av andre fettsyrer og kalles da gjerne FAME (Fatty Acid Methyl Ester). FAME har en sammensetning som gjør den velegnet for dieselmotorer, og den kan brukes både som innblanding og i ren form.

Fornybar diesel kan også produseres fra en rekke typer organisk avfall, f.eks. slakteriavfall eller rester fra skogbruk.  Dette skjer nå mye igjennom en prosess kalt hydrogenering og fører frem til Hydrogenated Vegetable Oil eller HVO. Denne biodieseltypen vinner terreng og kalles også for andre generasjons biodiesel. En stor fordel er at denne dieseltypen ikke legger beslag på dyrkbar mark og benytter avfall som råstoff.