Bensin

Analyse av bensin:

Moderne motorer blir stadig mer krevende hva angår kvalitet på drivstoffet. Får man problemer med en motor, så kan det i mange tilfeller føres tilbake til drivstoffkvaliteten.

Drivstoff hovedbilde

Feilfylling av drivstoff (diesel i bensin) opptrer fra tid til annen, da er det viktig å ikke benytte motoren før problemet er sjekket ut og evt. utbedret. Feil drivstoff på motoren kan føre til motorstans når man minst ønsker det, samt skader på motor som blir svært dyrt å reparere.

For å gjøre det oversiktlig og greit for kunden så har vi satt opp analysepakker:

-Analysepakke feilfylling diesel i bensin. (Pris: 1950,-)

-Grunnpakke Bensin: Hvis man ønsker en enkel sjekk at bensinen er ok.(Pris: 1990,-)

-Utvidet pakke bensin: Hvis man trenger å gjøre videre undersøkelser.

-Komplett NS-EN228 pakke bensin:  For fullstendig kvalitetskontroll.

Riktig mengde 2-taktsolje i bensin: (Pris: 790,-)  2-takts oljemengde i bensin

– Se også vår komplette liste over bensinanalyser.

Bensinproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, vann, fremmedkjemikalier, sabotasje.

– Partikler og utfelling: Kan føre til filtertetting og motorstans.

– Aldring (gammelt drivstoff), dannelse av gum og andre forurensende stoffer, avdamping av lette komponenter.

Mer utfyllende info om bensinproblemene finner du her.

Ta kontakt med oss og fortell oss om situasjonen så kan vi komme med gode råd til deg.

Bensin eller Bilbensin E5 og Bilbensin 98

Det tilsettes ca. 5% etanol til bilbensin i Norge.

Økende andel av etanol i bensinen bidrar til at vann raskere blandes inn som kan utgjøre et problem. Ved en øvre verdi med vann i bensinen så vil tilslutt vann og etanol skille seg ut som en egen fase. Denne fasen utgjør et problem for motorer, og gir økt korrosjon på lettmetallkomponenter. Kort sagt: Nye bensinprodukter trenger mer oppfølging enn før. I tillegg stiller moderne biler og bensinmaskiner ofte større krav til bensinen enn tidligere.

Bensin testes ihht. EN 228.  Se side 12-15 Norsk Bransjestandard