Bensin analyseliste

Bensin:

Analyse: Metode:
Visuell karakteristikk ASTM D4176
Vanninnhold (KF) ASTM D4928
Densitet v/15°C EN ISO 12185
Destillasjon EN ISO 3405
Inndampningsrest  (existent gum) EN ISO 6246
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. Mikroskop
Cu-korrosjon EN ISO 2160
Damptrykk EN 13016-1
Olje i bensin (2-takts olje) Kvantitativ