Anleggsdiesel

Analyse av Diesel

For å gjøre det oversiktlig og greit for deg som kunde så har vi satt opp tre analysepakker:

anleggsdiesel

-Grunnpakke diesel: Hvis man ønsker en enkel sjekk på dieselen-ok (Pris: 1990,- +mva)

-Utvidet pakke diesel: Hvis man trenger å gjøre videre undersøkelser.

-Komplett EN590 pakke diesel:  For fullstendig kvalitetskontroll.

I tilegg så har vi skreddersydde analysepakker ved mistanke om feilfylling:

-Analysepakke feilfylling diesel i bensin. (Pris: 2050,-)

Se også vår komplette liste over dieselanalyser.

En del anleggsmaskiner har perioder hvor de ikke benyttes, drivstoffet kan derfor eldes i større grad enn hvis maskineriet er i konstant drift. Økende andel av biokomponent (HVO) i drivstoffet kan bidra til at vann raskere blandes i drivstoffet og at dieseldyr på enklere måte enn før kan vokse og bli et problem. Kort sagt, nye bioprodukter trenger mer oppfølging enn før.

Dette gjelder også for de mange dieseldrevne nødstrømsaggregater i Norge. Her har vi satt sammen en egen analysepakke.  Ta kontakt for et skreddersydd analysetilbud.

Dieselproblemer kan ofte kategoriseres på følgende måter:

– Forurensning, f.eks. feilfylling, vann, fremmedkjemikalier, sabotasje.

– Partikler og utfelling: Kan føre til filtertetting og motorstans.

– Mikro-organismer: Mikrobiell vekst, dieseldyr, kan bli et stort problem.

– Aldring (gammelt drivstoff), dannelse av syrer og forurensende stoffer.

– Manglende kulde-egenskaper for dieselproduktet. Vil det fungere på vinteren? (klikk for mer info)

Mer info om dieselproblemer finner du her.

Anleggsdiesel

Kalles også for farget diesel eller grønn diesel. Denne dieselen er avgiftsfri og tilsatt sporstoff, og benyttes i motorer som ikke er ment for vegtrafikk: Anleggsmaskiner, motorredskap, stasjonærmotorer og båter.

Anleggsdiesel finnes i kvalitetene: Sommer, vår/høst, vinter. Dette avgjøres av kuldeegenskapene til dieselen som analyseres ved tåkepunkt (CP) og blokkeringspunkt (CFPP).

Det er ikke innblandet biodiesel (FAME) i anleggsdiesel. Bruk av hydrokarboner fra syntetisk eller fornybare kilder som HVO/GTL/BTL er tillatt, men det forutsettes at den endelige blandingen oppfyller alle kravene i NS-EN 590. Alle biokomponenter skal være i henhold til EUs bærekraftskriterier.

Anleggsdiesel testes ihht. EN 590  (Se side 22-27)   Norsk Bransjestandard