SPESIALIST PÅ ANALYSER AV OLJEPRODUKTER

Et frittstående og uavhengig oppdragslaboratorium

Bensin og diesel analyser

For å sikre kvaliteten på ditt drivstoff og gi økt driftssikkerhet. Moderne motorer blir stadig mer krevende hva angår kvalitet på drivstoffet. Samtidig vil økende bioandel kreve hyppigere analyser/kvalitetskontroll. Motorproblemer kan i mange tilfeller føres tilbake til drivstoffkvaliteten.

Kompatibilitets testing

For å kvalitetsikre utstyr og materialer på land og hav. Bestemmelse av korrosivitet og andre interaksjoner mellom utstyr og kjemikalier. Sikrer driftssikkerhet og langsiktig operasjon av utstyr som er i kontakt med kjemikalier eller drivstoff.

Bitumen-asfalt analyser

Petrotest har lang erfaring med analyser av bitumen, og kan tilby et bredt analysespekter av bitumens fysiske egenskaper under forskjellige forhold. Vi kan også tilby typetesting av Bitumen.

Fyringsolje analyser

Hvis du opplever problemer med ditt oljefyringsanlegg så kan en sjekk av fyringsoljen være nødvendig. Da kan du gjøre noe med problemet før det utvikler seg.

Produkt kvalifikasjon

Vi tester produktkvalitet ihht ønskede spesifikasjoner. Kvalitetssertifikater kan utstedes. Analyserer ihht. gjeldende standarder.

Prøvetaking - logistikk

Prøvetaking må være av god kvalitet for å oppnå representativ prøve. Vi kan bistå med råd vedrørende prøvetaking og logistikk.