VI TESTER DIESEL, BENSIN, FORURENSNING OG KJEMIKALIER

Hos oss får du personlig service, raske svar, og kvalitetssikrede analyser etter norske standarder.

Bensin, Diesel, Fyringsolje

Vi utfører tester for å sikre kvaliteten på ditt drivstoff og gi driftssikkerhet. Moderne motorer blir stadig mer krevende hva angår kvalitet på drivstoffet. Økende bioandel krever hyppigere analyser/ kvalitetskontroll.

Diverse oljer og kjemikalier

Oppdag avvik på smøreoljer / kjemikalier på et tidlig stadium. Vi tester kvalitet etter ønskede spesifikasjoner. Analyserer ihht. gjeldende standarder. Produkt sertifikater kan utstedes.

Prøvetaking og logistikk

Prøvetaking må være av god kvalitet for å gi et sant svar. Det vil si en rett og representativ prøve. Vi kan bistå med prøveflasker, prøveutstyr og råd vedrørende prøvetaking og logistikk.

Mobilt laboratorium

Petrotest tilbyr mobilt laboratorium. Vi utfører oppdraget på stedet. Bra til online analysering og feltanalyse. Bilen er utstyrt med kontorløsning. Vi kan vente til rett tid for prøvetaking og analyse. Rask rapport.

Kompatibilitets testing

Bestemmelse av korrosivitet og andre interaksjoner mellom utstyr/materialer og kjemikalier ved kjemisk/fysisk analyse. Sikrer driftssikkerhet og forutsigbar operasjon for ditt utsyr og dine kjemikalier

Bitumen og asfalt analyse

Petrotest kan tilby et bredt spekter av analyser for å fastslå bitumens fysiske egenskaper under forskjellige forhold. Vi kan også utføre typetesting av ulike bitumenkvaliteter ihht. gjeldende krav.